• Chương trình chăm sóc khách hàng của HBC

 
Công ty con
Tại Hà Nội
Tại An Giang Tại ĐắkLắk Tại Đà Nẵng Tại Đồng Nai
 
Sản phẩm
Tìm kiếm


Chăm sóc khách hàng
Email: chamsockhachhang@hbc.com.vn

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Kinh doanh HCM 1
Kinh doanh HCM 2

Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng HCM 1
Chăm sóc khách hàng HCM 2


Tin tức

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2014

THÔNG BÁO KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH "MUA KUBOTA - NHẬN NOKIA"

KHEN THƯỞNG NV. KT CỦA TÂM BÌNH

HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG KUBOTA 2012

THÔNG TIN VỀ VIỆC KHEN THƯỞNG NHÂN VIÊN

LỄ KHÁNH THÀNH CÔNG TY TNHH MTV AN KHÁNH BÌNH

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO

HƯỞNG ỨNG NGÀY HỘI HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO "24/08/2012"

PHÂN TÍCH CẠNH TRANH TRONG NGÀNH CHẾ TẠO MÁY PHÁT ĐIỆN

HBC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

HBC TỔ CHỨC MỪNG SINH NHẬT THÁNG 4 CHO NHÂN VIÊN.

CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN “CHIA SẺ YÊU THƯƠNG” CỦA HBC TẠI HUYỆN AN MINH

CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI KIÊN GIANG THÁNG 02/2012

HBC TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “HUẤN LUYỆN SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ BẢO DƯỠNG MÁY PHÁT ĐIỆN” CHO VIỄN THÔNG AN GIANG.

HBC TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO

HBC TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG ĐỊNH KỲ NĂM 2011 TẠI CÀ MAU


Bản quyền © 2012 HBC